Sammanträden 2017

Nedan följer de datum som revisorerna planerat ha sina sammanträden år 2017.

 • 2017-01-25
 • 2017-02-22
 • 2017-03-30
 • 2017-04-12
 • 2017-04-26 (revisionsberättelsen i fullmäktige)
 • 2017-05-22
 • 2017-06-22
 • 2017-09-27
 • 2017-10-19
 • 2017-11-09
 • 2017-12-19