Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Revisorerna hade sitt andra sammanträde för år 2017 den 22 februari. Under sammanträdet fick revisorerna information om granskningen av tillämpning av delegationsordningar och vidaredelegation. Revisorerna fick även en föredragning om en förstudie av utvecklingen av NUS. Under mötet beslutade revisorerna om sin revisionsplan för år 2017. Revisionsplanen finns publicerad under rubriken "Styrande dokument".

Revisorernas nästa sammanträde är den 30 mars 2017.

Nedan finner du revisorernas första nyhetsbrev för året.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@vll.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med landstingets revisionskontor.

Landstingets revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@vll.se

En inkommen skrivelse till landstingsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.