Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Revisorerna har haft sammanträden den 28 och 29 november 2017. Under dessa två dagar har revisorerna haft träffar med landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Revisorerna fick även information om fyra fördjupade granskningar. Det var granskningar av samverkan med Umeå kommun om hälso- och sjukvård i hemmet, granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens personal- och kompetensförsörjning, granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt granskning av landstingets upphandlingsverksamhet. Revisorerna beslutade om ett nytt nyhetsbrev nr 5 2017. Du hittar nyhetsbrevet längre ner på denna sida.

Revisorernas nästa sammanträde är den 19 december 2017.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@vll.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med landstingets revisionskontor.

Landstingets revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@vll.se

En inkommen skrivelse till landstingsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.