Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Revisorerna hade sitt senaste sammanträde den 30 januari 2018. I samband med sammanträdet informerades revisorerna om tre nya granskningar. En granskning var en förstudie av förberedelserna inför ny dataskyddsförordning (GDPR), en granskning handlade om attestbehörigheter och den sista var en granskning av insatserna som gjorts för att minska behovet av hyrpersonal. Revisorerna gick även igenom ett utkast av riskanalys och granskningsplan inför år 2018. Revisorerna beslutade om ett nytt nyhetsbrev nr 1 2018. Du hittar nyhetsbrevet längre ner på denna sida.

Revisorernas nästa sammanträde är den 27 februari 2018.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@vll.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med landstingets revisionskontor.

Landstingets revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@vll.se

En inkommen skrivelse till landstingsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.