Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Norrlands Universitetssjukhus, vy från Umeå Östra
Foto: Jan Alfredsson/Västerbottens läns landsting

Revisorerna hade sitt sista sammanträde inför sommaren den 22 juni. Vid överläggningen hade revisorerna dialog med hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Vidare fick revisorerna information om landstingets ekonomiska resultat och det pågående arbetet med bildande av en regionkommun. Revisorerna beslutade om flera projektplaner för fördjupade granskningar som kommer att påbörjas efter sommaren. Mer om projektplanerna kan du läsa i det senaste nyhetsbrevet nr 3 nedan.

Revisorernas nästa sammanträde är den 31 augusti 2017.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@vll.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med landstingets revisionskontor.

Landstingets revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@vll.se

En inkommen skrivelse till landstingsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.