Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Revisorerna hade sammanträde den 12 april. Vid sammanträdet föredrogs granskningarna av årsredovisningen och den redovisade måluppfyllelsen. Revisorerna beslutade om revisionsberättelsen för år 2016. Det finns nu ett nytt nyhetsbrev publicerat (nr 2 år 2017).

Revisorernas nästa sammanträde är den 24 maj 2017.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@vll.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med landstingets revisionskontor.

Landstingets revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@vll.se

En inkommen skrivelse till landstingsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.