Landstingsstyrelsen

Här finns landstingsstyrelsens protokoll från 2014.

Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Protokoll från landstingsstyrelsen