Tolkcentral

Att erbjuda tolkning i ett stort län som Västerbotten är en utmaning. Vi lyckas kombinera våra insatser nära och på distans med en trivsam arbetsmiljö som dessutom är certifierat hälsofrämjande.

Vi erbjuder tolktjänst för döva och hörselskadade personer samt personer med dövblindhet. Vi är ett arbetslag på cirka 20 personer som huvudsakligen har Västerbottens län som arbetsfält.

Arbetsplatsinformation

Vår arbetsgrupp består av teckenspråks-/dövblindtolkar, skriv- och TSS-tolkar samt administratörer som samordnare, tolksamordnare och tolkchef. Vi anlitar dessutom arvodestolkar och tolkföretag när det behövs.

Det är viktigt för oss att erbjuda en tolktjänst med hög kvalitet vilket bland annat innebär att tolkarna har ett gott bemötande och hög yrkeskompetens. Vi strävar efter en trivsam arbetsmiljö och är stolta över att vara en certifierad hälsofrämjande arbetsplats.

För att kunna erbjuda tolktjänst med hög kvalitet även kvällar och helger har våra tolkar månadsarbetstid.

Vi erbjuder distanstolkning då vi ser att det är ett bra alternativ. Västerbottens läns landsting har en framträdande roll i den utvecklingen, främst då det gäller skrivtolkning på distans.


Kontakt

Sandra Svensson
HR-partner
E-post: sandra.svensson@vll.se
Telefon: 090-785 20 23
Mobil: 070-394 42 76