Psykiatriska kliniken i Umeå

Vi är Norrlands största psykiatriska enhet med över 400 medarbetare. Här får du som medarbetare en trevlig och utvecklande arbetsplats och kollegor med hög kompetens.

Kliniken har en stor allmänpsykiatrisk verksamhet med fyra vårdavdelningar, en rättspsykiatrisk verksamhet med öppenvård, en vårdavdelning samt ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingscentrum. Öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter är organiserade i team, med en bredd av olika yrkeskategorier som alla bidrar med sin specifika kompetens i allt från diagnostik till behandling.

Här arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt administrativ personal.

Vi samarbetar med kommunen och vi har flera gemensamma utvecklings- och förbättringsarbeten på gång. Vi har goda och nära relationer till universitetet vilket möjliggör ett nära samarbete kring forskning och utveckling. Inom kliniken har vi en egen forsknings och utvecklingsenhet som stöd.

Psykiatriområdet har de senaste åren fått nationella riktlinjer och rekommendationer som visar hur vården ska utformas för att hålla en god kvalitet. Vi har flera utvecklings- och förbättringsarbeten på enheten och tillsammans med övriga kliniker i länet för att öka patientsäkerheten. En viktig utgångspunkt är att se till att allt vi gör har stöd i nationella riktlinjer för respektive diagnosgrupp.


Kontakt

Niklas Ankarberg
Verksamhetschef
E-post: psykiatri.umea@vll.se
Mobil: 070-641 10 09
Fredrik Lindahl
HR-partner
E-post: fredrik.lindahl@vll.se
Mobil: 072-572 47 28