Psykiatriska kliniken i Skellefteå och södra Lappland

Söker du ett intressant arbete med goda möjligheter till utveckling och utbildning kan psykiatriska kliniken vara en arbetsplats för dig.

Vi finns till för invånare över 17 år i Skellefteå och Norsjö kommuner samt för de som bor i upptagningsområdet för södra Lappland. Kliniken har mottagningar i Lycksele, Storuman och Vilhelmina.

Alla våra behandlingar anpassas utifrån individens behov och förutsättningar, det kan till exempel vara medicinsk behandling, samtalsbehandling, familjebehandling eller psykoterapi. Vi arbetar med öppenvård på hela kliniken och i Skellefeå finns slutenvård med allvårdsavdelning, beroendeavdelning och mellanvårdsenhet.

Hos oss kan man arbeta både inom sluten och öppenvård. Förutom allmänpsykiatriskt behandlingsarbete finns på kliniken blannd anat äldreteam, ätstörningsteam, dubbeldiagnosteam, MBT-team, DBT-team, LARO-verksamhet samt hästunderstödd behandling.

På kliniken finns cirka 330 medarbetare som arbetar som medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ personal.

Psykiatri är ett område med intensiv utveckling och därför är fort- och vidareutbildningar en viktig del i vår verksamhet. På avdelningarna jobbar vi med kontaktmanskap och individuella vårdplaner. I öppenvården arbetar vi i geografiska team. Möjligheter till fördjupning finns via kompetensgrupper, intern utbildning och handledning. På kliniken finns ett antal disputerade medarbetare och vi ser positivt på forskning.

Vi följer hela tiden vår verksamhet för att säkerställa en god arbetsmiljö och en hög vårdkvalitet med patienten i fokus.


Kontakt

Lena Pettersson
Verksamhetschef
E-post: lena.pettersson@vll.se
Mobil: 0910-71 62 88
Pia Östlund
HR-partner
E-post: pia.ostlund@vll.se
Telefon: 070-623 18 64