Hjälpmedel Västerbotten

Är du intresserad av att göra vardagen enklare och mer tillgänglig för personer med särskilda behov? Vi på Hjälpmedel Västerbotten erbjuder stöd till förskrivare av hjälpmedel i form av professionell konsultation, utbildning, teknisk service och logistik.

Vi är en specialist- och serviceverksamhet för hjälpmedel och vårt grunduppdrag är att ge dem som förskriver hjälpmedel stöd i sitt arbete att hitta rätt hjälpmedel. De tjänster och produkter vi erbjuder ska bidra till att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med rörelsenedsättningar, kommunikationssvårigheter, nedsatt kognitiv förmåga och vissa medicinska nedsättningar.

Vi arbetar över hela länet och har enheter i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Den största delen av verksamheten finns i nybyggda lokaler i Umeå. Verksamheten är indelad i avdelningarna produktförsörjning, förskrivarstöd, samt service och underhåll. Specialistteam finns inom hjälpmedel för sittande, kommunikation, kognitivt stöd och omgivningskontroll.

Hos oss arbetar omkring 70 medarbetare och våra största personalgrupper är hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskonsulenter och logistiktekniker. Verksamheten är intäktsfinansierad och styrs genom avtal och överenskommelser med länets kommuner och landstinget. Omsättningen är 110 miljoner kronor.

 


Kontakt

Peter Rönnholm
Verksamhetschef
E-post: peter.ronnholm@vll.se
Telefon: 090-785 74 08
Sandra Svensson
HR-partner
E-post: sandra.svensson@vll.se
Telefon: 090-785 20 23
Mobil: 070-394 42 76