Barn- och ungdomscentrum

Vård av barn med allergi och cancer eller för tidigt födda barn? På Barn- och ungdomscentrum Västerbotten har vården en mycket stor bredd.

Vi är en länsklinik som består av barn- och ungdomsklinikerna vid Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett samt barnmottagningen i Lycksele. Vårt uppdrag är att bedriva vård, forskning och att utbilda vårdpersonal.

Vid barnklinikerna bedriver vi högspecialiserad vård av länets barn och vid Norrlands universitetssjukhus sköter vi både vården av alla barn med cancersjukdomar och intensivvård av för tidigt födda barn från norra sjukvårdsregionen. Vården har en stor bredd och kliniken har elva olika delområden som exempelvis barnkardiologi, -onkologi, -urologi, -gastroenterologi och astma/allergi. Vården vid Barn- och ungdomscentrum håller mycket hög klass både nationellt och internationellt. Nationella patientenkäten för barnsjukvård visar att vi har mycket nöjda patienter och föräldrar.

I den öppna vården arbetar vi mycket i team med läkare, specialistsjuksköterska, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Våra diabetes- och gastroteam är exempel på sådana tvärprofessionella samarbeten.

För vissa patientgrupper har våra specialistsjuksköterskor självständiga mottagningar.

På Norrlands universitetssjukhus och vid Skellefteå lasarett finns både sjukhusskola och lekterapi.

Vi prioriterar forskning och i samarbete med Umeå universitet bedriver vi ett stort antal forskningsprojekt med patientnära anknytning. Forskningen är på stark frammarsch och både anslag och antalet publicerade vetenskapliga artiklar har ökat de senaste åren. En stor del av våra läkare är disputerade, och vi uppmuntrar forskning bland all personal och har därför också sjuksköterskor och dietister som är disputerade.

Institutionen för pediatrik har tjänster för forskning och undervisning men i praktiken deltar all personal i att utbilda läkare och annan sjukvårdspersonal.

Vi är cirka 350 anställda varav cirka 50 är läkare, 170 sjuksköterskor och 60 barnsköterskor/undersköterskor. Dessutom finns administratörer, sekreterare, fysioterapeuter, dietister med mera. Vårdprofessionerna är högt specialiserade och de flesta av våra sjuksköterskor har specialisttjänster. Våra medarbetarenkäter visar att trivseln är hög och vi har en relativt låg personalomsättning.


Kontakt

Antti Holsti
Verksamhetschef
E-post: antti.holsti@vll.se
Mobil: 0730-811 843
Sara Bäckmark
HR-partner
Telefon: 090-785 10 34
Mobil: 073-079 73 94