Arbets- och beteendemedicinskt centrum

Vill du hjälpa folk som blivit sjuka av arbete, miljö eller livsstil? På Arbets- och beteendemedicinskt centrum är det huvuduppdraget. Vi är också en certifierad hälsofrämjande arbetsplats.

Vår uppgift är att förebygga, bedöma, utreda och åtgärda arbets-, miljö- och livsstilsrelaterad ohälsa. Verksamheten är också ett kompetenscentrum inom arbets- och miljömedicin för Sveriges fyra nordligaste regioner/län. Vi bedriver också forskning och undervisning i nära samarbete med Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Tre avdelningar

Här arbetar omkring 60 medarbetare vid tre avdelningar: arbets- och miljömedicin, beteendemedicin och stressrehabilitering. Inom arbets- och miljömedicin utreder, bedömer och förebygger vi ohälsa som har att göra med arbete och omgivningsmiljö. Vid beteendemedicin erbjuder vi intensiv livsstilsbehandling till patienter med övervikt/fetma och hög risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. På stressrehabiliteringen tar vi emot patienter med stressrelaterad ohälsa för bedömning och multimodal rehabilitering.

Vi prioriterar vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete. Våra avdelningar är certifierade hälsofrämjande arbetsplatser enligt Västerbottens läns landstings definition. Det innebär att vi inriktar oss på god hälsa, på att förebygga ohälsa och stödja rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Här arbetar vi både självständigt och i multiprofessionella team med exempelvis läkare, psykologer, fysioterapeuter/belastningsergonomer, rehabkoordinatorer, yrkes- och miljöhygieniker, dietister, sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi har en hög akademisk kompetens med många disputerade medarbetare. Det finns ofta möjlighet att medverka i olika forsknings- och utvecklingsprojekt och vi ser samverkan med universitetet som en självklar del av vår verksamhet.


Kontakt

Jens Wahlström
Verksamhetschef
E-post: jens.wahlstrom@vll.se
Telefon: 090-785 37 76
Sara Bäckmark
HR-partner
Telefon: 090-785 10 34
Mobil: 073-079 73 94