Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus, Nus, är det största sjukhuset i länet och norra sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige.

Norrlands universitetssjukhus på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker information om sjukhuset?

Norrlands universitetssjukhus på 1177.se
Norrlands universitetsssjukhus Västra entrén

Den vård och behandling som ges här har hög kvalitet och sjukhuset har flera år i rad legat på topp-placeringar när Dagens Medicin utsett bästa universitetssjukhus. Norrlands universitetssjukhus ansvarar även för rikssjukvård för plexus brachialisskador, är medicinskt ansvarig för Svenska nationella ambulansflyget, Snam, och har det operativa ansvaret för Svenskt ambulansflyg.

På sjukhuset bedrivs omfattande forskning och undervisning i nära samarbete med Umeå universitet.

Omkring 5 600 personer har Norrlands universitetssjukhus som arbetsplats. Av dem är ungefär 600 läkare och 2 000 sjuksköterskor.

Sex profilområden

För att fortsatt utveckla regionsjukvård i toppklass har landstinget utsett sex profilområden vid Norrlands universitetssjukhus:

  • Behandling av plexus brachialisskador
  • Kardiovaskulär genetik
  • Luftburna intensivvårdstransporter
  • Neonatal intensivvård
  • Stereotaktisk funktionell neurokirurgi
  • Strålbehandling
    Profilområden vid Nus

OBS! Byggarbeten vid Nus - huvudentrén stängd

Det pågår flera byggarbeten vid Norrlands universitetssjukhus, bland annat framför sjukhusets stora huvudentré "Västra entrén" som är stängd fram till hösten 2017.

Tilllfällig besökskarta för Norrlands universitetssjukhus

Ska du besöka sjukhuset, ta då istället den norra entrén mot hotell Björken eller den södra entrén på baksidan av sjukhuset vid Klintvägen.

Kommer du med bil finns det besöksparkeringar runt om sjukhuset. Samtidigt finns goda möjligheter att åka kollektivtrafik till sjukhuset.

Vissa gång- och cykelstråk leds om. Hänvisningsskyltar finns i området. Var uppmärksam på byggtrafik!