Innovation +

Innovation + är ett samverkansprojekt mellan Västerbottens läns landstings Innovationssluss och MT-FoU, Medicinsk teknik, forskning och utveckling, Sliperiet och informatik vid Umeå universitet, näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten och näringslivskontoret vid Lycksele kommun. Det finansieras av EU:s regionala strukturfond, Region Västerbotten, Umeå kommun och Skellefteå kommun.

    

Totalt satsas drygt 20 miljoner kronor i det treåriga projektet, varav hälften är stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. Huvudmålet är att utveckla ett stödsystem för innovationer i hälso- och sjukvården, där fler produkter och tjänster ska bli till genom en effektivare kedja från forskning till marknad.

– Med Innovation + vill vi skapa en struktur för långsiktigt arbete med innovationer. Företag och personer med idéer och innovationer ska få en enklare väg till kontakt med användarna. Jag ser fram emot att både skapa mötesplatser för samverkan mellan aktörer och att främja ökat kvinnligt företagande.

Rätt kontakter viktigt

Företag i regionen behöver nå rätt kontaktpersoner hos landstinget och i grunden förstå utmaningar och behov i vård och omsorg. De behöver också smidigt få kontakt med rätt enheter i landsting och kommuner för att testa och utveckla sina produkter.

Genom hjälp till affärsutveckling ska Innovation + stödja anställda med innovativa idéer samt små och medelstoraföretag med innovativa produkter. För att öka norra regionens kapacitet att delta i större EU-ansökningar ska projektet också bygga nätverk med andra regioner.

Arenor för öppen innovation

Under projektets tid arrangeras också arenor för öppen innovation. Marlene Johansson vid universitetets gränsöverskridande ”yta”, Sliperiet ser stora möjligheter:

– Att använda Sliperiet som en av de öppna innovationsarenorna och i ett tidigt skede visa på utveckling av idéer, visualisering och framtagning av prototyper kommer att ge oss nya dimensioner och möjligheter.

– Vi ser fram emot att arbeta med innovationsprocesser inom vård och omsorg. Medarbetarnas kompetens i kommuner, landsting och privata företag kan tillsammans generera givande lösningar. Att utforska metoder och verktyg för att stödja innovation inom just detta område ser vi som mycket värdefullt, menar Karin Danielsson-Öberg, universitetslektor vid institutionen för informatik vid Umeå universitet.

 

 

 

Nyheter

2017-05-29 Välkommen till ett samtal där vi bjudit in en expertpanel på 4 personer som på olika sätt jobbar med 3D-skrivare idag.

2017-05-23 Denna dag bjuder vi in företag, forskare och entreprenörer för att lyssna på företagsfrämjare om möjligheterna till finansiering för företagsutveckling. Jonas Cleasson kom dit och inspirerade med ett föredrag om framtidens vård. https://youtu.be/Z1iwKyL-Q5A 

2017-05-17 Vi bjuder in till afterwork med snacks för att lära mer om möjligheterna med Softlab i Umeå, sliperiet och Skellefteå, idélabbet.

2017-04-01 Insamlingen gav 55 spännande idéer från vårdgivare i Västerbotten. Därför känns det extra roligt att välkomna Skellefteåbon och entreprenören Annica Simonsson som affärsutvecklare. Vi tror att hennes driv kommer att ge idébärarna det stöd och den inspiration de behöver.

2017-03-30 Vi besöker Lycksele, Skellefteå och Umeå för att samla in idéer från personal. De som har rätt driv får möjligheten att arbeta vidare på sin idé med finansiering och stöd från oss.

2017-02-01 För att ytterligare lyfta entreprenörskapsandan och peppa fler kvinnor har vi inlett ett samarbete med Internationella kvinnoföreningen i Umeå.

 


Kontakt

Sara Nilsson
Projektkoordinator
E-post: sara.h.nilsson@vll.se
Mobil: 070-303 81 01
Jenny Ferry
Företagskoordinator
E-post: Jenny.Ferry@vll.se
Telefon: 070 283 04 98
Annica Simonsson
Affärsutvecklare
E-post: Annica.Simonsson@vll.se
Telefon: 070 318 91 36
Adress:
The Greath Northern, Storgatan 53
93130
Skellefteå