Innovation och näringsliv

Västerbottens läns landsting är en innovativ samarbetspartner. Här utvecklar vi tillsammans med personal, akademi och näringsliv nya lösningar som blir till nytta för patienten.

Innovationer i landstinget