Beteendemedicin

Här hittar du information om vilka patientgrupper som är aktuella för gruppbehandling inom beteendemedicin i Västerbotten, samt vart du ska skicka remissen.

Beteendemedicinskt behandlingsprogram

Beteendemedicin i Västerbotten har tagit fram ett ettårigt behandlingsprogram. Programmet innehåller ett balanserat matprogram med praktisk matlagning, fysisk aktivitet och stresshantering. Individuell planering sker av kommande livsstilsförändringar och hälsomål. 

Här hittar du mer information om gruppbehandlingen:
Beteendemedicinskt behandlingsprogram

Remisser

Till Beteendemedicin kommer en patient via remiss skriven av läkare, VHU-sjuksköterska eller dietist från hälsocentral, företagshälsovård eller annan klinik inom landstinget.

Från den 1 maj 2015 infördes egen vårdbegäran, vilket innebär att patienter har rätt att söka vård på egen hand till Beteendemedicin.

Egen vårdbegäran och remissregler i Västerbottens läns landsting

I mån av plats tar Beteendemedicin även emot personer som är bosatta utanför Västerbottens läns landsting och samma regler gäller för dem.

Förebyggande hälsovård ger patienten rätt till förebyggande sjukpenning utan karensdag. 

Till vem skickas remissen?

Inom landstinget skickas remiss via NCS Cross till Beteendemedicin Sorsele eller till Beteendemedicin Umeå. Övriga enheter skickar sina remisser direkt till mottagningen i Umeå eller Sorsele. 

Hur lång är väntetiden?

Information om aktuella väntetider kan du få genom att kontakta medicinska sekreterare på mottagningen i Umeå respektive Sorsele.

Intagningskriterier:

  • kraftig övervikt eller fetma (BMI 30 eller högre) i kombination med bukfetma, förhöjda blodfetter, högt blodtryck eller förhöjt fasteglukos/nedsatt glukostolerans (metabolt syndrom)
  • diabetes, i första hand typ 2 diabetes (vuxendiabetes) i kombination med övervikt (BMI 28 eller högre)
  • hjärt-kärlsjukdom i kombination med övervikt/fetma (BMI 28 eller högre) 
  • klara att delta i lättare fysisk aktivitet 
  • klara deltagande i gruppbehandling

 

Kan en patient fritt välja Sorsele eller Umeå?

Hänsyn tas till patientens möjlighet av resor och boende. Bedömning görs i varje enskilt fall.

Har du fler frågor?

Kontaktuppgifter till Beteendemedicin i Umeå och Sorsele